Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Kierownik GZGK - Krystyna Niemiec

Księgowa - Sabina Roskosch

Inkasent - Alfred Malucha

Pracownik Gospodarczy - Marcin Cebula

 

PDFRegulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strzeleczkach.pdf

PDFUchwała nr VI_31_11 Rady Gminy Strzeleczki w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody część1.pdf

PDFUchwała nr VI_31_11 Rady Gminy Strzeleczki w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody część2.pdf

PDFUchwała nr VI_32_11 Rady Gminy Strzeleczki w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.pdf

PDFUchwała XXXII_213_09 z dnia 19 marca 2009 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki.pdf

PDFUchwała XXXVII_269_09 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w zasób mieszkaniowy Gminy Strzeleczki.pdf

PDFZarządzenie nr 17_11 Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie zasad wynajmowania lokali.pdf

PDFStatut GZGK w Strzeleczkach.pdf

Wersja XML