Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach

Kierownik GBP - Bogumiła Becker-Kalicińska

Adres:
47-364 S t r z e l e c z k i
ul. Młyńska 50

tel. 77/ 466 81 61
e-mail: www. strzeleczki 20@interia.pl

Z A D A N I A :
Działalnośc Gminnej Biblioteki Publicznej służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb cztelniczych społeczeństwa gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

W skład GBP wchodzą następujące filie:

1) Filia Biblioteczna w Dobrej - tel. 77/4668 305 - bibliotekarka - Gabriela Hainsz,
2) Filia Biblioteczna w Pisarzowicach - tel. 77/4888 242 - bibliotekarka - Gabriela Hainsz,
3) Filia Biblioteczna w Racławiczkach - tel. 77/4668 924 - bibliotekarka - Anna Faszynka,
4) Filia Biblioteczna w Zielinie - tel. 77/4668 488 - bibliotekarka - Teresa Pawłowska,
5) Filia Biblioteczna w Mosznej - tel. 77/4668 418 wew. 365- bibliotekarka -  Julia Cieślińska,
6) Filia Biblioteczna w Komornikach - tel. 77/4668 561 - bibliotekarka - Anna Molenda

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach wraz z Oddziałem dla Dzieci i 6 filiami bibliotecznymi obsługuje 8.108 mieszkańców.
W 2002 r. liczba wypożyczeń wyniosła 37.654 woluminów.
Księgozbiór aktualnie wynosi 60.573 książek i jest systematycznie wzbogacany.
W GBP jest również księgozbiór w języku niemieckim składający się z 1.250 woluminów.Prowadzona jest działalność informacyjno -bibliograficzna, upowszechniania czytelnictwa, spotkania z pisarzami regionu.
Uczniom gimnazjum proponuje się cykl spotkań " Moszna w poezji i muzyce".
Dla dzieci i młodzieży organizowane są cykliczne konkursy przybliżające historie, zabytki i kulturę Śląska Opolskiego.

Status prawny GBP stanowi Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.

Wersja XML