Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja.pdf

PDFodpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza poniżej przetarg nieograniczony na realizację dostaw energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki.

Szczegóły w poniższych plikach:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf

DOCXOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ.docx
DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - załącznik nr 6 do SIWZ.docx
DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - załacznik nr 5 do SIWZ.docx
DOCXWzór umowy obiekty Załacznik nr 7b do SIWZ.docx
DOCXWzór umowy ulice Załącznik nr 7a do SIWZ.docx
DOCZalacznik nr 1 b do SIWZ- część nr II Zadanie B.doc
DOCZalacznik nr 1a do SIWZ- część nr I Zadanie A.doc
DOCZalacznik nr 3 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD.doc
DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
DOCXzalącznik nr 8 do SIWZ.docx
DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ.docx
 

Wersja XML