Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna BIP

 1. Protokoły z Sesji 2021 rok
  Data modyfikacji: 26-11-2021 13:56
 2. Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2022
  Data modyfikacji: 26-11-2021 12:48
 3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie
  Data modyfikacji: 26-11-2021 12:45
 4. Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25.11.2021 r.
  Data modyfikacji: 26-11-2021 11:59
 5. Wyniki badania wody
  Data modyfikacji: 25-11-2021 10:09
 6. Remont chodnika na ul. Kościelnej w Komornikach
  Data modyfikacji: 23-11-2021 14:20
 7. Zamówienia Publiczne 2021
  Data modyfikacji: 22-11-2021 15:17
 8. ZAPYTANIA CENOWE 2021
  Data modyfikacji: 22-11-2021 15:08
 9. Remont placu przy remizie OSP i utwardzenie placu zabaw
  Data utworzenia: 22-11-2021 15:04
 10. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki
  Data modyfikacji: 16-11-2021 12:42
Wersja XML