Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia

10.11.2020
14.07.2020
07.07.2020
02.06.2020
28.04.2020
25.03.2020
 04.12.2019
19.11.2019
07.08.2019
06.06.2019
06.11.2018
16.07.2018
28.06.2018
 
27.06.2018
20.06.2018
29.05.2018
16.04.2018
 
13.03.2018
 
01.03.2018
 
05.01.2018
 
24.10.2017
 
29.09.2017
 
08.09.2017
 
04.08.2017
 
24.07.2017
 
11.07.2017
 
20.06.2017
 
19.06.2017
 
01.06.2017
 
30.05.2017
 
27.04.2017
25.04.2017
 
06.01.2017
 
12.01.2017
 
29.12.2016
 
 
30.11.2016
 
14.11.2016
 
03.10.2016
 
 
23.09.2016
 
08.09.2016
 
30.08.2016
PDFKorekta obwieszczenia.pdf - zmiana terminu składania uwag i wglądu do akt sprawy.
 
24.08.2016
 
10.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
 
14.07.2016
 
14.07.2016
 
13.07.2016
 
11.07.2016
 
28.06.2016
 
23.06.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa dostrzegalni dla celów przeciwpożarowych w m. Kopalina
 
22.06.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Zielinie
 
08.06.2016
Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych Małej Elektrowni Wodnej w Komornikach
 
01.06.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
 
31.05.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa wodociągu sieci tranzytowej w miejscowości Steblów, gmina Krapkowice w kierunku miejscowości Dobra
 
18.05.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych.
 
04.05.2016
Zakończenie postępowania dowodowego - postępowanie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń Małej Elektrowni Wodnej w Komornikach
 
21.04.2016r.
PDFobwieszczenie o wszczęciu postepowania 21.04.2016r.pdf
 
04.04.2016
Obwieszczenie - postępowanie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń Małej Elektrowni Wodnej w Komornikach
 
20.05.2015
OŚ.6220.1.2015.SK 
PDFZawiadomienie - obwieszczenie dot decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi powiatowej w m. Pisarzowice.pdf
 
15.05.2015
PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
 
27.04.2015
JPEGobwieszczenie 24.04.2015.jpeg
 
23.02.2015
PDFObwieszczenie Woj. Opolskiego o wydaniu na wniosek PKP S.A.Polskie Linie Kolejowe decyzji o pozwoleniu na budowę.pdf
 
21.03.2014
„Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie wydania zmiany decyzji lokalizacyjnej dla stacji telefonii komórkowej w Mosznej”
JPEGObwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji zmieniającej, Moszna.jpeg

 

24.02.2014

 
JPEGObwieszczenie zmiana dec. cel publiczny Moszna001.jpeg
 
04.12.2013
 
TIFObwieszczenie Linia elektroenergetyczna- nowe materiały dowodowe.tif 

 

30.10.2013
 
JPEGObwieszczenie Linia elektroenergetyczna.jpeg

 

28.10.2013

JPEGObwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.jpeg

18.09.2013

JPEGObwieszczenie Wójta w spr. rozbudowy sieci wodociągowej w Mosznej.jpeg

JPEGObwieszczenie Wójta o sprostowaniu błędu pisarskiego .jpeg

JPEGZałącznik doObwieszczenia Wójta o sprostowaniu błędu pisarski.jpeg

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej

PDFobwieszczenie o przystąpieniu do opracowania ZIT Aglomeracji Opolskiej.pdf
 
 
PDFObwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej P4.pdf

JPEGObwieszczenie Wójta w sprawie stacji bazowej sieci komórkowej P4.jpeg

 

Obwieszczenia w sprawie postępowania wodnoprawnego wszczętego na wniosek Stadniny Koni Moszna Sp.z.o.o.
 
PDFObwieszczenie Starosty Krapkowickiego z dnia 14 czerwca 2013.pdf

PDFObwieszczenie Starosty Krapkowickiego z dnia 29 maja 2013.pdf

PDFObwieszczenie Starosty Krapkowickiego z dnia 24 kwietnia 2013.pdf

PDFObwieszczenie Starosty Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2013.pdf

 

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy dot. przebudowy drogi dojazdowej ze Strzeleczek do Kopaliny.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki.pdf
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI
w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „Odbudowa cieków Biała od km 1+820 do 5+460 i Rzymkowicki od km 0+000 do 3+022 wraz z budowlami w m. Dobra i Strzeleczki gm. Strzeleczki

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki.doc

Wójt Gminy Strzeleczki podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzeleczki, w których zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej   Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011r.

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 16 sierpnia 2011.doc

Obwieszczenie

JPEGObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.jpeg

Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Moszna, gmina Strzeleczki.

PDFobwieszczenie.pdf

Wersja XML