Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Gminy Strzeleczki Nabór


DOCRegulamin naboru w Urzędzie Gminy Strzeleczki - na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze gminnych jednostek organizacyjnych.doc

DOCZarządzenie Nr 75 - zmiana regulaminu naboru.doc

PDFZarządzenie nr 42 zmiana regulaminu naboru.pdf

 

18.03.2022

PDFKonkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach.pdf

PDFKonkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach.pdf

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach i Szkoły Podstawowej w Racławiczkach.pdf

 

31.01.2022

PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Zespokołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach.pdf
 

12.01.2022

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach.pdf.pdf

PDFZarządzenie nr 5-22 z 07.01.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej - Kierownik GZEAS.pdf

 

24.09.2021

PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko konserwatora w Referacie Gospodarki Komunalnej.pdf
 

30.08.2021

PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko - podinspektor ds. organizacyjnych .pdf
 

26.08.2021

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Konserwator w Referacie Gospodarki Komunalnej.pdf

 

05.08.2021

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjnych.pdf

PDFZarządzenie nr 87-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - podisnpektor ds. organizacyjnych.pdf
 

22.07.2021

PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko - referent ds. księgowości budżetowej.pdf
 

14.07.2021

PDFInformacja o przerwaniu naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach.pdf
 

01.07.2021

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach.pdf

PDFZarządzenie nr 79-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - Kierownik GZEAS.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości budżetowej.pdf

PDFZarządzenie nr 78-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - referent ds. księgowości budżetowej.pdf

 

30.06.2021

PDFInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości budżetowej.pdf
 

22.06.2021

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach.pdf
 

11.06.2021

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko - podinspektor ds. czystości powietrza.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -referent ds. księgowości budżetowej.pdf

PDFZarządzenie nr 71-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - referent ds. księgowości budżetowej.pdf

 

10.06.2021

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko - podisnpektor ds. księgowości budżetowej.pdf
 

21.05.2021

PDFInformacja_o_przedłużeniu_terminu_składania_ofert_w_konkursie_na_stanowisko_podinspektor ds.czystości powietrza w Referacie Ochrony Środowiska i Nieruchomości.pdf
 

14.05.2021

PDFInformacja_o_przedłużeniu_terminu_składania_ofert_w_konkursie_na_stanowisko_podinspektor ds.księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Księgowym.pdf
 

12.05.2021

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach.pdf

PDFZarządzenie nr 56-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - Kierownik GZEAS.pdf

 

11.05.2021

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. czystości powietrza.pdf

PDFZarządzenie nr 55-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - podisnpektor ds. czystości powietrza.pdf

 

23.04.2021

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.pdf
 

21.04.2021

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej.pdf

PDFZarządzenie nr 48-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - podisnpektor ds. księgowości budżetowej.pdf

 

20.04.2021

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach..pdf
 

14.04.2021

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.pdf
 

31.03.2021

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.pdf

PDFZarządzenie nr 42-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.pdf

PDFInformacja o przedłużeniu terminu składania ofert w konkursie na stanowisko - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach.pdf

 

15.03.2021

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.pdf

PDFZarządzenie nr 35-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - podisnpektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze-Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach.pdf

PDFZarządzenie nr 34-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach.pdf

 

25.02.2021

PDFWyniki_naboru_na_stanowisko_podinspektora ds. profilaktyki alkoholowej, sportu i zdrowia.pdf
 

15.02.2021

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach.pdf

PDFZarządzenie nr 26-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach.pdf
PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. promocji i rozwoju gminy.pdf

10.02.2021

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej.pdf
 

08.02.2021

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. profilaktyki alkoholowej, sportu i zdrowia.pdf

PDFZarządzenie nr 23-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - podinspektor ds. profilaktyki alkoholowej, sportu i zdrowia.pdf

PDFWyniki_naboru_na_stanowisko_ds. profilaktyki alkoholowej, sportu i działalności gospodarczej.pdf
 

01.02.2021

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (1).pdf

PDFZarządzenie nr 17-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista ds. promocji i rozwoju gminy.pdf

PDFZarządzenie nr 16-21 w sprawie powołania Komisji Rekutacyjnej - Główny specjalista ds. promocji i rozwoju gminy.pdf

 

26.01.2021

PDFInformacja o wolnym stanowisku pracy ds. profilaktyki alkoholowej, sportu i działalności gospodarczej - pomoc administracyjna.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej.pdf

PDFZarządzenie_nr_13_21_w_sprawie_powołania_komisji_rekrutacyjnej.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi rady gminy oraz ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej.pdf
 

22.01.2021

PDFWyniki_naboru_na_stanowisko_ds. profilaktyki alkoholowej i sportu.pdf
 

07.01.2021

PDFZarządzenie_nr_5_21_w_sprawie_powołania_komisji_rekrutacyjnej.pdf

PDFZarządzenie_nr_4_21_w_sprawie_powołania_komisji_rekrutacyjnej.pdf

PDFInformacja o wolnym stanowisku pracy ds. profilaktyki alkoholowej i sportu - pomoc administracyjna.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obsługi rady gminy oraz ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.pdf

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej.pdf
 

24.07.2020

PDFWyniki_naboru_na_stanowisko_Kierownik_Referatu_Inwestycji_i_Rozwoju.pdf
 

02.07.2020

PDFogłoszenie_o_naborze_na_wolne_stanowisko_urzednicze_Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.pdf

PDFzarządzenie Nr 59_20 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
 

23.03.2020

PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko Główna księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.PDF
 

04.03.2020

PDFInformacja o przedłużeniu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.pdf
 

21.02.2020

PDFInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.pdf
 

05.02.2020

PDFInformacja o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.pdf
 

27.01.2020

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie nr 10 na 20 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
 

08.01.2020

PDFNabór na stanowisko Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.pdf
 

27.12.2019

PDFInformacja o wyniku naboru na zastępstwo na stanowisko podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych.pdf
 

16.12.2019

PDFInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. zamówień publicznych i archiwum.pdf
 

03.12.2019

PDFOgłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisku podinspektor do spraw podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowo - Księgowym.pdf
 

21.11.2019

PDFNabór_na_wolne_stanowisko_urzędnicze_podinspektor_ds. zamówień publicznych i archiwum.pdf
PDFZarządzenie Nr 9919 z 20.11.2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
 

19.09.2019

PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko konserwator sieci kanalizacyjnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.pdf
 

04.09.2019

PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. utrzymania infrastruktury technicznej.pdf
 

04.09.2019

PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami.pdf
 

30.08.2019

PDFInformacja o przedłużeniu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko - Konserwator sieci kanalizacyjnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.pdf
 

13.08.2019

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko konserwator sieci kanalizacyjnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.pdf
 

13.08.2019

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. utrzymania infrastruktury tecznicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.pdf
 

13.08.2019

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.pdf
 

28.06.2019

PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. funduszy zewnętrznych.pdf
 

18.06.2019

PDFInformacja o przedłużeniu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko - Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju.pdf
 

05.06.2019

PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49 na 19 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 5 czerwca 2019 roku.pdf
 

05.06.2019

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. funduszy zewnętrznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju.pdf
 

15.04.2019

PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzeleczkach.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28 -19.pdf
 

26.02.2019

PDFInformacja o przedłużeniu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko - Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju.pdf
 

11.02.2019

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. funduszy zewnętrznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju.pdf
 

16.01.2019

PDFInformacja o przedłużeniu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Podinspektora ds. funduszy zewnętrznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju.pdf


30.01.2019
PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.pdf
 

16.01.2019

PDFInformacja o przedłużeniu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.pdf

 

04.01.2019

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.pdf
 

04.01.2019

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor ds. funduszy zewnętrznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju.pdf
 

19.11.2018

PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych w Refaracie Finansowo - Księgowym.pdf
 

31.10.2018

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor do spraw podatków i opłat lokalnych.pdf
 

17.08.2018

PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Strzeleczki Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół.pdf
 

03.08.2018

PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach.pdf
 

06.07.2018

PDFInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Strzeleczki podinspektora ds. Profilaktyki Alkoholowej.pdf
 

20.06.2018

PDFInformacja o przedłużeniu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko - Podinspektora ds. Profilaktyki Alkoholowej.pdf
 

06.06.2018 r.

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds profilaktyki alkoholowej.pdf
 

15.03.2018r.

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds podatków i opłat.pdf

PDFlista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektor ds podatków i opłat.pdf.pdf

 

23.02.2018r.

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds podatków i opłat lokalnych.pdf
 

14.02.2018

PDFInformacja o wynikach naboru podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej.pdf

 

29.01.2018

PDFNabór na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektor ds Gospodarki Komunalnej.pdf

 

22.01.2018

PDFInformacja o wynikach naboru podinspektor ds administracyjnych.pdf

PDFInformacja o wynikach nabory podinspektor ds Gospodarki Komunalnej.pdf
 

 

16.01.2018

PDFLista kandydatów spełniających wymogi formalne - podinspektor ds administracyjnych.pdf 

PDFLista kandydatów spełniających wymogi formalne - podinspektor ds gospodarki komunalnej .pdf

 

15.01.2018

PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 386-18.pdf

 

03.01.2018

PDFNabór na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektor ds Gospodarki Komunalnej.pdf

PDFNabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds administracyjnych.pdf

 

13.12.2017

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej.pdf

PDFNabór podinspektor ds Gospodarki Komunalnej.pdf

 

21.11.2017

PDFInformacja o wynikach naboru podinspektor ds administracyjnych.pdf

 

08.11.2017

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne (2).pdf - podinspektor do spraw administracyjnych

 

24.10.2017

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw administracyjnych.pdf

 

28.03.2017

PDFWyniki naboru na stanowisko ds księgowości budżetowej.pdf
 

10.04.2017

Wójt Gminy Strzeleczki dnia 07 kwietnia 2017r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach

Wójt Gminy Strzeleczki dnia 07 kwietnia 2017r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielinie

15.03.2017

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne (2).pdf

28.02.2017

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ksiegowosci budżetowej w Referacie Finansowo-Księgowym .pdf

13.02.2017

PDFNabór - podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Księgowym.pdf

01.02.2017

PDFOgłoszenie - nabór na stanowisko animatora sportu na 2017.pdf

04.01.2017

PDFInformacja o wynikach naboru podinspektor ds. ksiegowosci budżetowej w Referacie finansowo-księgowym.pdf

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne (2).pdf

PDFogloszenie o naborze - podinspektor ds. księgowości budżetowej.pdf

19.10.2016

Poniżej przedkładamy informację z I etapu konkursu na stanowisko inspektora ds profilaktyki alkoholowej

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds profilaktyki alkoholowej.pdf

PDFWyniki z I etapu konkursu.pdf

03.10.2016

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. profikaltyki alkoholowej.pdf

 

30.09.2016

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza, iż rozstrzygnięto konkurs dla kandydatów na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.
W wyniku konkursu, na w/w stanowisko wybrano Panią Annę Kuźnik, zam. Strzeleczki.

Wybrana osoba spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie, a ponadto w II etapie postępowania konkursowego wykazała się najlepszą znajomością zagadnień, którymi będzie się zajmowała na w/w stanowisku, a jej program autorski działania Gminnego Ośrodka w okresie zatrudnienia w stopniu najwyższym spełnił oczekiwania wszystkich członków komisji.

Przewodniczący Komisji:

Łukasz Borsuk

 

28.09.2016

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach informuje, iż zgodnie z  6 ust. 4 Regulaminu konkursu do II etapu konkursu zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 1. Pani Magdalena Marska-Gołyś
 2. Pani Anna Kuźnik
 3. Pani Jolanta Woś-Radziej

Jednocześnie informuję, iż II etap konkursu – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędzie się w dniu 30.09.2016 r. od godz. 11.00 w Sali narad Urzędu Gminy Strzeleczki.

 

24.08.2016
PDFZarządzenie nr 225-16 Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach oraz określenia regulaminu konkursu.pdf

Załącznik: DOCSprawozdanie za 2015r.doc

 

03.08.2016

PDFInformacja o wynikach naboru podinspektor ds ochrony środowiska, leśnictwa i sportu.pdf

PDFlista kandydatów spełniających wymagania formalne.pdf

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska, leśnictwa i sportu w Urzędzie Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

Szczegóły poniżej:

PDFOgłoszenie o naborze - stanowisko ds ochrony środowiska, leśnictwa i sportu.pdf
 

23.06.2016

Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. administracyjnych.

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

17.06.2016

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko ds administracyjnych:
PDFLista kandydatów.pdf
 

02.06.2016

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor do spraw administracyjnych

PDFNabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds administracyjnych.pdf

23.05.2016

Informacja o wynikach naboru - Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

PDFinformacja o wynikach naboru 23.05.2016.pdf

13.05.2016

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

PDFlista kandydatów spełniających wymogi formalne.pdf

19.04.2016

Nabór na wolne stanowisko Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

26.11.2015

Ponowny nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

PDFinformacja o wyniku naboru.pdf
PDFlista kandydatów spełniających wymagania formalne.pdf

PDFogłoszenie o ponownym naborze Kierownik Referatu .pdf

13.11.2015

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

PDFunieważnienie naboru 24.11.2015.pdf

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 18.11.2015r. od godziny 12 00.

PDFlista kandydatów spełniających wymagania.pdf

26.10.2015

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE Kierownik referatu.pdf

 

04.05.2015

DOCXInformacja o wynikach naboru.docx
 

23.04.2015

PDFLista kandydatów_podinspektor do spraw planowania przesztrzennego.pdf
 

02.04.2015

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza nabór na stanowisko

 podinspektor ds. planowania przestrzennego

w Urzędzie Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

 

Wymiar czasu pracy : pełny wymiar

 1. Wymagania niezbędne:

1.1    Wykształcenie : wyższe lub średnie, preferowane kierunki :  budownictwo, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna

1.2    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

1.3    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

1.4    Doświadczenie zawodowe :

- wykształcenie wyższe – bez wymogu stażu pracy

- wykształcenie średnie – staż pracy minimum 3 lata

1.5 Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

1.6 Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

1.7   Nieposzlakowana opinia.

1.8 Prawo jazdy kat. B

1.9 Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych 

 1. Wymagania dodatkowe:

2.1 Znajomość przepisów ustawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ustawy prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2.2. Znajomość podstawowych aktów prawnych w zakresie samorządu gminnego, a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego.

2.3. Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego na zbliżonym stanowisku. 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1 Opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.2. Wydawanie wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

3.3. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i ochroną obiektów zabytkowych na terenie gminy oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie m.in. gminnej ewidencji zabytków.

3.4. Prowadzenie rejestrów, opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych zadań.

 1. Warunki pracy na stanowisku :

4.1. Miejsce pracy : Urząd Gminy Strzeleczki ul. Rynek 4

4.2. Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

4.3. Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy.

4.4. Bezpośredni kontakt z petentami.

4.5. Wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na wskazanym stanowisku pracy.

4.6. Czas pracy – pełny wymiar.

 1. Wymagane dokumenty:

5.1 List motywacyjny.

5.2 CV ( życiorys).

5.3 Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5.4 Kserokopie świadectw pracy.

5.5 Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe i innych dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5.6 Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5.7 Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

5.8 Oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku.

5.9 Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5.10 Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

5.11 Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godz. 15.30, pod adresem:

Urząd Gminy Strzeleczki

ul. Rynek 4

47-364 Strzeleczki

W zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw planowania przestrzennego”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Strzeleczki w dniu 21.04.2015 r. o godzinie  9.00.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 24.04.2015 r. 

II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze – rozmowy kwalifikacyjne- odbędzie się w dniu  29.04.2015 r. w godzinach od 9.00  do  14.00.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzeleczki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Strzeleczki – budynek „A” –I piętro w terminie do dnia 04.05.2015 r.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

 Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm)”.

 Z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można zapoznać się w Urzędzie Gminy Strzeleczki ul. Rynek 4 – oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.strzeleczki.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 407 66 63.                                                                                                                                 

Ponadto Urząd Gminy Strzeleczki informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Strzeleczki, dnia 02.04.2015r.

                             Wójt Gminy Strzeleczki

                                   Marek Pietruszka

 

 

02.03.2015

Urząd Gminy Strzeleczki poszukuje osób do pracy w Ośrodku Wypoczynkowym w Dobrej na okres od dnia 01.04.2015 r. do 31.10.2015 r. na następujących stanowiskach :

- kierownik ośrodka – 1 etat,

- pracownik gospodarczy – ¾ etatu

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV z zaznaczeniem stanowiska na jakie Państwo aplikują na adres : Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki lub złożenie w/w dokumentów w sekretariacie Urzędu pok. 107, w terminie do 15 marca 2015 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

03.02.2015

PDFNabór na stanowisko Animator Sportu_Instruktor.pdf
 

30.01.2015

JPEGunieważnienie naboru 001.jpeg

31.12.2014

DOCXOgłoszenie o naborze - Zastępca Wójta.docx
 

17.06.2014

DOCXInformacja o wynikach naboru - pracownik pionu technicznego.docx

 

23.05.2014

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne - Pracownik pionu technicznego.docx

PDF04 pracownik pionu technicznego JRP Strzeleczki Łowkowice Komorniki.pdf

 

22.05.2014

DOCXInformacja o wynikach naboru - pracownik pionu technicznego.docx

DOCXInformacja o wynikach naboru - pracownik pionu finansowego.docx

 

15.05.2014

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne - Pracownik pionu technicznego.docx

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne - Pracownik pionu finansowego.docx

 

30.04.2014

PDF03 pracownik ds finansowych JRP Strzeleczki Łowkowice Komorniki.pdf

PDF03 pracownik pionu technicznego JRP Strzeleczki Łowkowice Komorniki.pdf

 

15.04.2014

DOCXInformacja o wynikach naboru - pracownik pionu finansowego.docx

 

08.04.2014

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne - Pracownik pionu finansowego.docx

DOCXInformacja o wynikach naboru - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.docx

DOCXInformacja o wynikach naboru - pracownik pionu technicznego.docx

 

13.03.2014

PDF02 przedłużenie terminu JRP.pdf

PDF02 kierownik JRP Strzeleczki Łowkowice Komorniki.pdf

PDF02 pracownik pionu technicznego JRP Strzeleczki Łowkowice Komorniki.pdf

PDF02 specjalista ds finansowych JRP Strzeleczki Łowkowice Komorniki.pdf

 

11.03.2014

DOCXInformacja o wynikach naboru - pracownik pionu technicznego.docx

DOCXInformacja o wynikach naboru - pracownik pionu finansowego.docx

 

04.03.2014

DOCXInformacja o wynikach naboru - animator sportu.docx

 

03.03.2014

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne - Pracownik pionu finansowego.docx

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne - Pracownik pionu technicznego.docx

DOCXInformacja o wynikach naboru - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.docx

 

14.02.2014

DOCXPrzedłużenie składania dokumentów aplikacyjnych - animator sportu.docx

12.02.2014

PDFPrzedłużenie terminu JRP.pdf

11.02.2014

DOCOgłoszenie o naborze - Animator sportu - instruktor[1].doc

PDFkierownik JRP Strzeleczki Łowkowice Komorniki.pdf

PDFpracownik pionu technicznego JRP Strzeleczki Łowkowice Komorniki.pdf

PDFspecjalista ds finansowych JRP Strzeleczki Łowkowice Komorniki.pdf

 

23.12.2013

PDFWybór kandydata Aqua Silesia.pdf

 

04.12.2013

PDFOgłoszenie o naborze - Dyrektor Biura Związku Aqua Silesia.pdf

PDFInformacja o wynikach naboru - Dyrektor Biura ZwiązkuAqua Silesia.pdf

 

26.11.2013

DOCXLista kandydatów spełniających wymagania formalne.docx

 

DOCXOgłoszenie o naborze - Dyrektor Biura Aqua Silesia .docx

 

14.08.2013

DOCXInformacja o wynikach naboru - podinspektor ds. ogólnoobronnych.docx

 

29.07.2013

PDFLista kandydatów spełniających wymagania - podinspektod ds ogólnoobronnych.pdf

DOCXOgłoszenie o naborze - podinspektor ds. ogólnoobronnych.docx

 

16.05.2013

DOCXOgłoszenie - stanowisko ds. ogólnoobronnych.docx

 

DOCRegulamin naboru w Urzędzie Gminy Strzeleczki - na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze gminnych jednostek organizacyjnych.doc

PDFKwestionariusz dla ubiegajacego sie o zatrudnienie.pdf

DOCZarządzenie Nr 75 - zmiana regulaminu naboru.doc

 

28.02.2013

Urząd Gminy Strzeleczki poszukuje osób do pracy w Ośrodku Wypoczynkowym w Dobrej na okres od dnia 01.04.2013 r. do 31.10.2013 r. na następujących stanowiskach :

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV z zaznaczeniem stanowiska na jakie Państwo aplikują na adres : Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki lub złożenie w/w dokumentów w sekretariacie Urzędu pok. 107, w terminie do 15 marca 2013 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).
 

 

20.12.2012

PDFInformacja o wynikach naboru planowanie przestrzenne.pdf

DOCXOgłoszenie o naborze - planowanie przestrzenne.docx

DOCLista kandydatów spełniających wymagania formalne.doc

 

24.04.2012

WÓJT GMINY STRZELECZKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA  DYREKTORÓW

DOCGimnazjum w Strzeleczkach.doc

DOCSzkoła Podstawowa Racławiczki.doc

DOCSzkół Podstawowa Zielina.doc

DOCKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.doc 

 

22.02.2012

DOCWyniki naboru - animator sportu.doc

DOCOgłoszenie o naborze - Animator sportu - instruktor.doc

DOCXInformacja o wynikach naboru.docx

DOCXLista kandydatów-war formalne.docx

DOCOgłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor do spraw profilaktyki alkoholowej i zarządzania kryzysowego.doc

 

 

Wersja XML