Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
oraz NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
W POWIECIE KRAPKOWICKIM

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o Nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wszystkie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego

KTO UDZIELA POMOCY

Na obszarze Powiatu Krapkowickiego pomoc świadczona jest przez radców prawnych, adwokatów oraz organizacje pozarządowe, które wygrały konkurs na jej świadczenie. Pomoc może być świadczona ponadto przez aplikanta adwokackiego/radcowskiego, przez doradcę podatkowego lub osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

JAK, GDZIE I KIEDY

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest umówienie się na wizytę. UWAGA! Porady są udzielane według kolejności zgłoszeń. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie porady odbywa się poza kolejnością.

Telefoniczna rejestracja wizyt: 77 4074 371 (w godz. 7:30 – 15:30)

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie należy przekazać osobie udzielającej pomocy. Ponadto, każdy przypadek udzielenia pomocy jest dokumentowany przez osobę, która tej pomocy udziela, za pomocą karty informacyjnej. Karta zawiera informacje o sposobie udzielenia pomocy prawnej oraz anonimowe dane o osobie, która z pomocy skorzystała.

Po zakończeniu wizyty, osoba korzystająca z pomocy może złożyć anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
udzielana jest w następujących miejscach:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
sala 109, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu (ORA) oraz Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Opolu (ROIRP). Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów jest świadczona w miesiącach nieparzystych (styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad) w następujących dniach i godzinach:

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych jest świadczona w miesiącach parzystych (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień) w następujących dniach i godzinach:

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Urząd Gminy Strzeleczki
Sala GOK, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony w porozumieniu z Gminą Strzeleczki przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy).

Urząd Gminy Walce
Sala nr 7, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony w porozumieniu z Gminą Walce przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy).

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
świadczone jest w następujących miejscach:

 

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 18, 47-330 Zdzieszowice

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest prowadzony w porozumieniu z Gminą Zdzieszowice przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie – Fundację MŁODZI LUDZIOM z siedzibą Borysław 49, 96-130 Głuchów. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w następujących dniach i godzinach:

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Więcej przypadku konieczności skorzystania z innej formy nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, zachęcamy do zapoznania się z listą ośrodków i poradni świadczących takie porady w powiecie krapkowickim udostępnioną na stronie internetowej: www.powiatkrapkowicki.pl w zakładce INFORMATOR / BEZPŁATNE PORADY PRAWNE.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

Wersja XML