Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi rok 2011/2012

Budowa sieci wodociągowej do CTN w Mosznej

13.11.2012r.

JPEGOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

 

Odpowiedzi na zapytania:

JPEG02 zapytanie wodociąg Moszna.jpeg

JPEG01 zapytanie wodociąg Moszna.jpeg

 

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCOświadczenie art.22.doc

DOCOświadczenie z art.24.doc

RARProjekt Moszna_CTN.rar

DOCSIWZ.doc

DOCSpecyfikacja Techniczna CTN.doc

DOCWykaz robót.doc

DOCWzór umowy.doc

PDFPrzedmiat robót.pdf

 

Dostawa oleju opałowego dla  Gminy Strzeleczki oraz gminnych jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf

09.10.2012

PDFWezwanie do złożenia ofert dodatkowych.pdf

05.10.2012

Zmiana treści wzorów umów.

DOCOdpowiedzi na pytania..doc

DOCwzór umowy Gimnazjum.doc

DOCwzór umowy GOK.doc

DOCwzór umowy GS.doc

DOCwzór umowy Przedszkole.doc

DOCwzór umowy SP Dobra.doc

DOCwzór umowy SPKomorniki.doc

DOCwzór umowy SPRacławiczki.doc

DOCwzór umowy SPStrzeleczki.doc

DOCwzor umowy GZGK.doc

---------------------------------------------------

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCOświadczenie art.24.doc

DOCSIWZ.doc

DOCwykaz autocystern.doc

DOCwzor umowy GZGK.doc

DOCwzór umowy Gimnazjum.doc

DOCwzór umowy GOK.doc

DOCwzór umowy GS.doc

DOCwzór umowy Przedszkole.doc

DOCwzór umowy SP Dobra.doc

DOCwzór umowy SPKomorniki.doc

DOCwzór umowy SPRacławiczki.doc

DOCwzór umowy SPStrzeleczki.doc

DOCZałacznik nr 3 wykaz zadań.doc

DOCZałącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

DOCOświadczenie art.22 ust.1.doc

 

06.09.2012

PDFOgłoszenie o przetargu, sprzedaż nieruchomości.pdf

JPEGinformacja o wyniku przetargu.jpeg

 

 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Strzeleczki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczki oraz poprawę parametrów dostarczanej wody mieszkańcom miejscowości Moszna”
Etap I: Zbiornik wody V=300 m3 z pompownią, rurociągami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę oraz kablem energetycznym zasilającym pompownię wody na działce nr 337/4 ark. mapy 4 obręb Moszna.

12.09.2012

JPEGPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

 

JPEGodpowiedzi na pytania 05.jpeg

JPEGodpowiedzi na pytania 04.jpeg

DOC01 odpowiedzi.doc

DOC02 odpowiedzi.doc

DOC03 odpowiedzi.doc

PDFMoszna_zbiornik_przedmiar nowy.pdf

DOCformularz-logo nowy.doc

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc

DOCOświadczenie art.22.doc

DOCoświadczenie art.24.doc

ZIPprojekt roboty budowlane.zip

ZIPprojekt roboty elektryczne.zip

ZIPprzedmiary.zip

DOCSIWZ.doc

DOCSTWiOR zbiornik Moszna.doc

DOCwykaz robót.doc

DOCwzór umowy.doc

 

 

Przetarg na sprzedaż działki nr 232 o powierzcdhni 0,0540 ha w Smolarni

JPEGinformacja o wyniku przetargu Smolarnia.jpeg

 

JPEGogłoszenie o przetargu działka smolarnia.jpeg

 

Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej, Gmina Strzeleczki

JPEGpowiadomienie o wyborze.jpeg

Przedłużony termin składania ofert na dzień 30.08.2012 DOCzmiana ogłoszenia.doc

JPEGodpowiedź 003 droga moszna.jpeg

JPEGodpowiedź 002 droga moszna.jpeg

  JPEGodpowiedź 001 droga moszna.jpeg

DOCformularz ofertowy.doc

DOCwzór umowy zał.nr.5.doc

DOCwykaz-robot.doc

RARSST Moszna.rar

PDFSpecyfikacja techniczna STE01.pdf

DOCSIWZ.doc

PDFprzedmiar robót wycinka drzewostanu.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

DOCoświadczenie z art.24.doc

DOCoświadczenie art.22.doc

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc

PDFMoszna v5-przedmiar.pdf

RARPW-br elektryczna oświetlenie drogi gninnej Moszna.rar

ZIPzagospodarowanie_terenu.zip

 

 

 

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Strzeleczkach

JPEGpowiadomienie o wyborze budowa boiska przy szkole podstawowej w Strzeleczkach.jpeg

PDFOdpowiedź na zapytanie ZP271.pdf

PDFzapytanie.pdf

 

DOCwykaz robót.doc

DOCWzór umowy.doc

DOCSIWZ.doc

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc

DOCOświadczenie z art.24.doc

DOCOświadczenie z art.22 ust.1.doc

DOCd.04.02.01-warstwy odsaczajace i odcinajace.doc

DOCd.04.04.00 podbudowa z kruszyw.wymag ogolne.doc

DOCd.04.04.02 podbudowa z kruszyw laman stabiliz mechan.doc

DOCd.05.03.23a-naw z beton kostki bruk dla drog i ulic lok oraz placow i chodnikow.doc

DOCd.06.01.01-umocnienie skarp, rowow (humusowanie).doc

DOCd.07.06.01 zm ogrodzenie z cegly klinkierowej.doc

DOCd.08.01.01-krawezniki betonowe.doc

DOCd.08.03.01 obrzeza.doc

DOCd.01.02.04 rozbiorka elementow drog.doc

DOCm.04.08.02 zm wyrown podb beton niekonstr.doc

DOCm.13.01.00 zm beton konstruk .doc

DOCm.13.02.00 beton niekonstruk zm.doc

DOCd.02.00.01 roboty ziemne.wymagania ogolne.doc

DOCokladka sst strzeleczki boisko.doc

DOCd.02.01.01 wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.doc

DOCd.04.01.01 korytowanie+profilowanie podloza.doc

PDFprzedmiar Boisko Strzeleczki.pdf

PDFscan368.pdf

PDFscan369.pdf

PDFscan370.pdf

PDFscan371.pdf

PDFscan372.pdf

PDFscan373.pdf

PDFscan374.pdf

PDFscan375.pdf

PDFscan376.pdf

PDFscan377.pdf

PDFscan378.pdf

PDFscan379.pdf

DOCd.01.02.02-zdjecie humusu.doc

PDFskan20120709133453.pdf

PDFSpecyfikacje techniczne kana+é.pdf

PDFSpecyfikacje techniczne og+-lna.pdf

PDFSpecyfikacje techniczne wykopy.pdf

DOCsst-1 nawierzchnia poliuretanowa.doc

DOCsst-2 sztuczna trawa boisko.doc

DOCsst-4 ogrodzenia.doc

PDFStrzeleczki_boisko szkolne-SP-przedmiar.pdf

DOCd-m.00.00.00 wymagania ogolne.doc

DOCd.01.01.01 odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.doc

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego  do wysokości 2.867.500,00 złotych na sfinansowanie: ,,Budowy drogi gminnej  do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej Gmina Strzeleczki”

PDFOgłoszenie o wyborze.pdf

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFUchwała RG Strzeleczki nr XIX.pdf

PDFUchwała RG Strzeleczki nr XIX 115.pdf

DOCFORMULARZ OFERTOWY.doc

DOCKREDYT-SIWZ.doc

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc

DOCOświadczenie art.22 ust.1.doc

DOCOświadczenie art.24.doc

PDFUchwała 234 RIO Opole spłata kredytu.pdf

PDFUchwała RG Strzeleczki nr XVII.pdf

DOCZałącznik nr 4 harmonogram.doc

PDFInformacja RIO.pdf

PDFPrognoza Finansowa.pdf

PDFRb-28s roczne 2010.pdf

PDFRb-28s roczne 2011.pdf

PDFRb-NDS kwartalne.pdf

PDFRb-Z kwartalne.pdf

PDFREGON NIP.pdf

PDFSprawozdanie nadwyżka deficyt 2011.pdf

PDFSprawozdanie należności IV kwartał 2011.pdf

PDFSprawozdanie zobowiązania IV kwartał 2011.pdf

PDFUchwała RG 52.pdf

PDFUchwała RIO 107.pdf

PDFUchwała RIO 216.pdf

PDFUchwała RIO 264.pdf

PDFUchwała RIO 71.pdf

PDFUchwała RIO 755.pdf

PDFUchwała XIII RG Strzeleczki.pdf

PDFWskaźniki i relacje poziomu zadłużenia.pdf

PDFZaświadczenie GKW.pdf

PDFZaświadczenie ZUS.pdf

 

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza II ustny przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych.

PDFInformacja o wyniku przetargu na samochody pożarnicze.pdf

PDFWójt Gminy Strzeleczki ogłasza II ustny przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych.pdf

 

Przetarg ustny na sprzedaż samochodu KIA PREGIO

PDFInformacja o przetargu KIA PREGIO.pdf

PDFPrzetarg na samochód KIA PREGIO.pdf

 

Docieplenie i kolorystyka budynku szkoły Podstawowej w Racławiczkach

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Szkoła Racławiczki.pdf

 

PDFOdpowiedzi na pytania SP Racławiczki 19 czerwiec.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania SP Racławiczki 19 czerwiec.pdf

 

PDFOdpowedzi na pytania SP Racławiczki.pdf

JPEGOgłoszenie o zmianie.jpeg

JPEGZmiana treści SIWZ.jpeg

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc

DOCOświadczenie z art.24.doc

DOCOświadczenie z art.22 ust.1.doc

JPEGPrzedmiar.jpeg

DOCSIWZ.doc

DOCSPECYFIKACJA TECHNICZNA.doc

DOCWykaz robót.doc

DOCWzór umowy.doc

 

Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Zielinie

PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

PDFOdpowedzi na pytania SP Zielina.pdf

 

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCSTWiOR.doc

DOCSIWZ 1.doc

DOCWzór umowy (1).doc

JPEGPrzedmiar.jpeg

DOCOświadczenie z art.22 ust.1.doc

DOCOświadczenie z art.24.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCWykaz robót.doc

 

Przebudowa Rynku w Strzeleczkach

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

PDFOdpowedzi na pytania.pdf

DOCWykaz robót.doc

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCWzór umowy.doc

RARspecyfikacja techniczna rynek strzeleczki.rar

DOCSIWZ.doc

RARprojekt rynek strzeleczki.rar

DOCOświadczenie art.22.doc

DOCOswiadczenie art.24.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

PDFkosztorys strzeleczki rynek.pdf

 

Przetarg na dzierżawę działki geodezyjnej nr 233/29 w celu realizacji małej elektrowni wodnej

PDFInformacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki.pdf

 

DOCZałącznik nr 1 do regulaminu formularz.doc

PDFOgłoszenie I przetarg na dzierżawę działki 233_29.pdf

DOCWzór umowy dzierżawy.doc

DOCRegulamin-Elektrownia.doc

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego  do wysokości 800.000,00 złotych na sfinansowanie ,,Przebudowy rynku w Strzeleczkach ‘’

JPEGOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

 

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

PDFWskaźniki i relacje poziomu zadłużenia.pdf

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCFORMULARZ OFERTOWY.doc

DOCHarmonogram.doc

DOCOświadczenie art.22 ust.1.doc

DOCOświadczenie art.24.doc

DOCSIWZ.doc

PDFSprawozdanie nadwyżka deficyt 2011.pdf

PDFSprawozdanie należności IV kwartał 2011.pdf

PDFSprawozdanie zobowiązania IV kwartał 2011.pdf

PDFUchwała RIO 107.pdf

PDFUchwała RIO 216.pdf

PDFUchwała RIO 224.pdf

PDFUchwała RIO 71.pdf

PDFUchwała RIO 755.pdf

PDFUchwała XIII RG Strzeleczki.pdf

PDFUchwała XVI RG Strzeleczki.pdf

PDFZaświadczenie ZUS.pdf

PDFInformacja RIO.pdf

PDFPrognoza Finansowa.pdf

PDFRb-28s roczne 2010.pdf

PDFRb-28s roczne 2011.pdf

PDFRb-NDS kwartalne.pdf

PDFRb-Z kwartalne.pdf

PDFREGON NIP.pdf

PDFUchwała RG 52.pdf

PDFZaświadczenie GKW.pdf

PDFZobowiązania finansowe.pdf

PDFUchwała RIO 264.pdf

 

Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Moszna

11.05.2012

JPEGOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

04.05.2012

DOCOdpowiedź na zapytania dotyczące zamówienia do przetargu.doc

 

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc

DOCZał. nr 4 - wykaz robót.doc

DOCZał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZał. nr 2 - oświadczenie wykonawcy.doc

DOCZał. nr 1 - formularz ofertowy.doc

DOCZał nr 5 - wzór umowy, karta gwarancyjna.doc

DOCST - Moszna wies.doc

DOCSIWZ.doc

PDFprzedmiar robót.pdf

RARMoszna_Wieś.rar

 

Przebudowa nawierzchni dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Chrzelice-Dziedzice

PDFUnieważnienie przetargu.pdf

DOCZał. nr 4 - wykaz robót.doc

DOCZał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZał. nr 2 - oświadczenie wykonawcy.doc

DOCZał. nr 1 - formularz ofertowy.doc

DOCZał nr 5 - wzór umowy, karta gwarancyjna.doc

PDFZAGOSPODAROWANIE 2.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE 1.pdf

DOCspis treści Dziedzice - Chrzelice.doc

DOCSIWZ.doc

PDFprzekrój B-B.pdf

PDFprzekrój A-A.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

DOCOkładka SST Dziedzice - Chrzelice .doc

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc

PDFniweleta.pdf

DOCD.05.03.05b-Nawierzchnia z BA w-wa wiążąca+wyrównawcza wg WT 1 i 2 z 2010r.doc

DOCD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna wg WT 1 i 2 z 2010r.doc

DOCD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa łamanego.doc

DOCD.04.04.00-Podbud z kruszyw.Wymag ogólne.doc

DOCD.04.03.01-Oczyszczenie i skropieniem.doc

DOCD.04.01.01 Koryto+profilowanie.doc

DOCD.02.01.01-Wykonywanie wykopów w gr.nieskalistych.doc

DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.doc

DOCD.01.02.04-Roboty rozbiórkowe.doc

DOCD.01.01.01 Roboty pomiarowe.doc

DOCD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.doc

 

Przebudowa boiska sportowego w Kujawach

 

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

 

DOCOdpowiedź na zapytania dotyczące zamówienia do przetargu.doc

 

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCOśwaidczenie art.22.doc

DOCOświadczenie art.24.doc

DOCSIWZ.doc

DOCUmowa.doc

DOCWykaz robót.doc

RARPDF_KUJAWY_BOISKO_PROJEKT.rar

RARPDF_KUJAWY_BOISKO_SPECYFIKACJE.rar

PDFPrzedmiar.pdf

Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego

DOCPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu na zakup używanego średniego samochodu pożarniczego.doc

DOCSiwz.doc

DOCzałacznik nr 1.doc

DOCZałącznik nr 2.doc

DOCZałacznik nr 3.doc

DOCZałacznik nr 4.doc

 

Wersja XML