Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje środowiskowe

03.06.2022

PDFObwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej Ścigowie.pdf

PDFObwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania o wydaniu dec. środowiskowej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie.pdf

 

06.05.2022

PDF6220.2.6.2022 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową wodociągu w Ścigowie.pdf
 

11.04.2022

PDF6220.2.1.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach- Budowa kanalizacji sanitarnej w z rozbudową wodociągu w Ścigowie.pdf

22.03.2022

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kórnica.pdf
PDFObwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kórnica.pdf

09.02.2022

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejc. Kórnica.pdf
 

12.05.2021

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla zabudowy systemów fotowotaicznych w Łowkowicach na dz. nr 558.pdf

16.04.2021

PDFObwieszczenie o zebranym mat. dow. przed wydaniem decyzji środowiskowej dot. zabudowy systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 MW, dz. nr 558 w Łowkowicach.pdf

25.03.2021

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. zabudowy systemów fotowoltaicznych o mocy do 10 MW, dz. nr 558 w Łowkowicach.pdf

03.03.2021

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Krapkowice Solar Park” o mocy do 22 MW zlokalizowanej w pobliżu miasta Krapkowice.pdf

PDFobwieszczenie_o_wydaniu_postanowienia.pdf

PDFobwieszczenie_o_wydaniu_postanowienia_na_BIP.pdf

10.02.2021

PDFObwieszczenie o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Dobrej.pdf

29.01.2021

PDFObwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach w spr. zmiany dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Krapkowice Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 22 M.pdf

18.01.2021

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW w Dobrej.pdf

13.01.2021

PDFObwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ter. dz. 6/4, 33/4 w m. Krapkowice.pdf

13.01.2021

PDFZawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę farmy fotowoltaicznej w Dobrej, na dz.pdf

11.01.2021

PDFObwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla „Budowa fermy fotowoltaicznej „Krapkowice Solar Park”.pdf

22.12.2020

PDFObwieszczenie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej w Dobrej.pdf

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 12MW w Dobrej.pdf

16.12.2020

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa elektrowni fotowoltaicznej w Dobrej, dz. nr 5,6,8,154,159,297,353.pdf

04.12.2020

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.pdf

02.12.2020

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 12MW w Dobrej.pdf

29.09.2020

PDFZawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej w Dobrej.pdf

04.09.2020

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 12 MW w Dobrej.pdf

25.06.2020

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 25 MW w Dobrej.pdf

02.06.2020

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji- zabudowa systemów fotowoltaicznych w Dobrej.pdf

25.05.2020

PDFZawiadomienie o rozpoczęciu biegu terminów w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej- farma fotowoltaiczna w Dobrej.pdf

05.05.2020

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zabudowa fotowoltaiczna w Dobrej o mocy 25 MW.pdf

30.09.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 3 mostów w miejscowości Strzeleczki.pdf

16.09.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia.pdf

27.06.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wszęciu postępowania administracyjnego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowy trzech obiektów mostowych.pdf

26.06.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w miejscowości Nowy Młyn, obręb Komorniki..pdf

05.06.2019

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz o zakończeniu postępowania.pdf

30.04.2019

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej.pdf

26.07.2018

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w Komornikach.pdf

11.07.2018

PDFObwieszczenie o wydaniu post. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu postępowania dow. w sprawie wydania decyzji środ. - budowa farmy fotowoltaicznej w Komornikach.pdf

PDFGKIV.6220.6.6.2018 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko-budowa farmy fotowoltaicznej w Komornikach.pdf

20.01.2016

PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.pdf

20.01.2016
OŚ.6220.3.3.2015.EB

PDFOŚ.6220.3.3.2015.EB decyzja umarzająca.pdf

22.12.2015

OŚ.6220.3.2.2015.EB

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania- decyzja środowiskowa.pdf

19.08.2015

OŚ.6220.2.2015.SK 

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kujawy-Wawrzyńcowice.pdf

29.07.2015

OŚ.6220.2.2015.SK

PDFZawiadomienie-przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kujawy-Wawrzyńcowice.pdf

PDFPostanowienie-przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kujawy-Wawrzyńcowice .pdf

30.06.2015 

OŚ.6220.2.2015.SK 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - przebudowa drogi powiatowej Kujawy-Wawrzyńcowice.pdf

20.05.2015

OŚ.6220.1.2015.SK 
PDFZawiadomienie - obwieszczenie dot decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi powiatowej w m. Pisarzowice.pdf
 
28.04.2015
OŚ.6220.1.2015.SK 
PDFZawiadomienie - przebudowa drogi powiatowej w m. Pisarzowice.pdf
PDFPostanowienie - przebudowa drogi powiatowej w m. Pisarzowice.pdf
 
01.04.2015
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - przebudowa drogi powiatowej w m. Pisarzowice.pdf
 
04.12.2014
PDFZawiadomienie-obwieszczenie o wniesionym odwołaniu od decyzji środowiskowej - budowa MEW w Komornikach.pdf
 
13.11.2014
PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa Małej Elektrowni Wodnej w Komornikach.pdf
 
17.10.2014
PDFZawiadomienie - budowa Małej Elektrowni Wodnej na rzece Osobłodze w Komornikach.pdf
PDFPostanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania - budowa Małej Elektrowni Wodnej na rzece Osobłodze w Komornikach.pdf
 
27.06.2014
PDFZawiadomienie - obwieszczenie o wniesionym odwołaniu od decyzji dot. modernizacja gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach..pdf
PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi powiatowej od m. Dziedzice do skrzyżowania z DW nr 414 .pdf
 
10.06.2014
PDFZawiadomienie dot.przebudowa drogi powiatowej od m. Dziedzice do skrzyżowania z DW 414.pdf
PDFPostanowienie dot.przebudowa drogi powiatowej od m. Dziedzice do skrzyżowania z DW 414.pdf
02.06.2014
PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-modernizacja gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf
PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-odbudowa zabytkowego układu wodnego na terenie parku w m. Dobra.pdf
 
16.05.2014
PDFZawiadomienie dot. odbudowa zabytkowego układu wodnego na terenie parku w m. Dobra.pdf
 
15.05.2014
PDFZawiadomienie dot. Modernizacja gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf
PDFPostanowienie o podjęciu postępowania - odbudowa zabytkowego układu wodnego na terenie parku w m. Dobra.pdf
 
14.05.2014
PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - odbudowa urządzenia wodnego-małej elektrowni wodnej w Dobrej.pdf
 
09.05.2014
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - przebudowa drogi powiatowej od m. Dziedzice do skrzyżowania z DW 414.pdf
 
05.05.2014
PDFPostanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania - modernizacja gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf
 
28.04.2014
PDFPostanowienie dot. odbudowa urządzenia wodnego - Małej Elektrowni Wodnej w Dobrej.pdf
PDFZawiadomienie dot. odbudowa urządzenia wodnego - Małej Elektrowni Wodnej w Dobrej.pdf
 
04.04.2014
PDFDecyzja umarzająca postępowanie - przebudowa mostu kolejowego w km 19.350 w Kujawach.pdf
PDFDecyzja umarzająca postępowanie - przebudowa mostu kolejowego w km 19.191 w Kujawach.pdf
 
04.03.2014
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - przebudowa mostu kolejowego w km 19.350 w Kujawach.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - przebudowa mostu kolejowego w km 19.191 w Kujawach.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - odbudowa MEW w Dobrej.pdf
 
17.02.2014
OŚ.6220.4.2013
PDFZawiadomienie-obwieszczenie o wniesionym odwołaniu od decyzji środowiskowej - budowa MEW w Komornikach .pdf
 
31.01.2014
OŚ.6220.4.2013
PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa Małej Elektrowni Wodnej w Komornikach.pdf
 
24.12.2013
OŚ.6220.4.2013 
PDFPostanowienie dot. budowa Małej Elektrowni Wodnej w Komornikach.pdf
PDFZawiadomienie dot. budowa Małej Elektrowni Wodnej w Komornikach.pdf
 
29.11.2013
OŚ.6220.3.2013 
PDFObwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn. odbudowa zabytkowego układu wodnego na terenie parku w Dobrej.pdf
 
27.11.2013
OŚ.6220.6.2013
PDFDecyzja umarzająca postępowanie dot. uregulowania stanu prawnego na piętrzenie wód na rzece Biała.pdf

15.11.2013

OŚ.6220.5.2013 

PDFPostanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś na inwestora p. Marcina Barana, dz. 1960, obręb Strzeleczki.pdf

05.11.2013

OŚ.6220.6.2013

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora dot. uregulowania stanu prawnego piętrzenia rzeki Biała.pdf

24.10.2013

OŚ.6220.5.2013 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora p. Marcina Barana, dz. 1960 obręb Strzeleczki.pdf

12.09.2013

OŚ.6220.4.2013 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - Budowa MEW w Komornikach.pdf

05.09.2013

OŚ.6220.3.2013 

PDFPostanowienie dot. odbudowy zabytkowego układu wodnego na terenie parku w Dobrej.pdf


08.08.2013

0Ś.6220.2.2013 

PDFZawiadomienie-obwieszczenie+dot.+decyzji+o+środowiskowych+uwarunkowaniach+-+budowa+drogi+wewnętrznej+dojazdowej+w+Strzeleczkach.pdf

 

31.07.2013  

0Ś.6220.1.2013 

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Budowa elektrowni solarnej w Dobrej.pdf 

 

24.07.2013

OŚ.6220.2.2013 

PDFPostanowienie dot. budowa drogi wewnętrznej w m. Strzeleczki.pdf PDFZawiadomienie dot. budowa drogi wewnętrznej w m. Strzeleczki.pdf

 

17.07.2013

OŚ.6220.3.2013

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Odbudowa zabytkowego układu wodnego na terenie parku w Dobrej.pdf

 

10.07.2013

OŚ.6220.1.2013

PDFPostanowienie dot. budowa elektrowni solarnej w m. Dobra.pdf PDFZawiadomienie dot. budowa elektrowni solarnej w m. Dobra.pdf

 

02.07.2013

OŚ.6220.2.2013

PDFObwieszczenie w sprawie postępowania dla budowy drogi wewnętrznej dojazdowej Strzeleczki.pdf

 

20.06.2013

OŚR.6341.43.2013.MB

PDFOŚR 6341 43 2013 MB w sprawie budowy chodnika drogi powiatowej Dziedzice.pdf

 

14.06.2013

OŚ.6220.3.2012

PDFZawiadomienie OŚ 6220 3 2012 odwołanie do odmownej decyzji.pdf

 

OŚ.6220.1.2013

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania OŚ 6220 1 2013 w sprawie elektrowni solarnej.pdf

 

OŚ.6220.3.2012 

23.05.2013

PDFZawiadomienie obwieszczenie dot. odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - modernizacja gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf

 

OŚ.6220.3.2012

15.04.2013

PDFZawiadomienie dot. Modernizacji gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf 

 

OŚ.6220.3.2012 

09.01.2013 

PDFObwieszczenie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - modernizacja gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf

 

OŚ.6220.5.2012 

25.07.2012

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa zakładu usługowo-naprawczego pojazdów w Strzeleczkach.pdf

 

OŚ.6220.4.2012

24.07.2012

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa wiat technologicznych dla firmy RAY-TRANS Rajmund Józef.pdf

 

OŚ.6220.4.2011

20.07.2012 

PDFZawiadomienie-obwieszczenie o wniesionym odwołaniu od decyzji środowiskowej dot. budowy Małej Elektrowni Wodnej na rzece Osobłodze w Komornikach.pdf

 

OŚ.6220.2.2012 

06.07.2012

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mosznej.pdf

 

OŚ.6220.5.2012

02.07.2012
 
PDFPostanowienie dot. budowa zakładu usługowo-naprawczego pojazdów w Strzeleczkach.pdf

PDFZawiadomienie dot. budowa zakładu usługowo-naprawczego pojazdów w Strzeleczkach.pdf

 

OŚ.6220.4.2011

25.06.2012

PDFZawiadomienie - obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa MEW na rzece Osobłodze.pdf

 

OŚ.6220.4.2012

PDFPostanowienie Rajmund Józef.pdf

PDFZawiadomienie Rajmund Józef.pdf

 

OŚ.6220.2.2012 

18.06.2012

PDFZawiadomienie dot. Budowy stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mosznej.pdf

 

OŚ.6220.5.2012 

01.06.2012

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Zygfryd Kuźnik.pdf

 

OŚ.6220.4.2011 

18.05.2012

PDFZawiadomienie dot. Małej Elektrowni Wodnej w Komornikach.pdf

 OŚ.6220.4.2012 02.05.2012 PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Rajmund Józef.pdf 23.04.2012

OŚ.6220.3.2012

PDFPostanowienie dot. modernizacji gospodarstwa hodowli bydła w Strzeleczkach.pdf

OŚ.6220.2.2012

29.03.2012

PDFObwieszczenie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa stacji paliw w Mosznej.pdf 

19.03.2012

OŚ.6220.3.2012

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora - Henryk Brzank.pdf

24.02.2012

OŚ.6220.1.2011

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stolarnię w Zielinie.pdf

13.02.2012

OŚ.6220.4.2011

PDFObwieszczenie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa MEW na rzece Osobłodze.pdf

07.02.2012

OŚ.6220.1.2012

PDFPostanowienie dot. zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Zielinie, ul. Wygon 28.pdf

OŚ.6220.8.2012

PDFZawiadomienie-obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana użytkowania budynku gospodarczego w Dobrej, ul. Prudnicka 14.pdf

OŚ.6220.2.2012 

31.01.2012

PDFPostanowienie dot. budowy stacji paliw w Mosznej.pdf

OŚ.6220.2.2012

05.01.2012

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Wieja Walter.pdf

OŚ.6220.1.2012

03.01.2012

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Brynza Krystian.pdf

OŚ.6220.8.2011

10.01.2012

PDFZawiadomienie dot. zmiany użytkowania budynku gospodarczego na warsztat blacharsko lakierniczy oraz budowa wiaty pod kabinę lakierniczą w Dobrej, ul. Prudnicka 14.pdf

Wersja XML