Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 kwietnia 2017r.

 1. PDFNr XXXIV-194-17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r..pdf
 2. PDFNr XXXIV-195-17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.pdf
 3. PDFNr XXXIV-196-17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Św. Urbana” na „św. Urbana” w Komornikach.pdf
 4. PDFNr XXXIV-197-17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sobieskiego” na „Jana Sobieskiego” w Strzeleczkach.pdf
 5. PDFNr XXXIV-198-17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Strzeleczki nieruchomości położonej w miejscowości Racławiczki.pdf
 6. PDFNr XXXIV-199-17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki”.pdf
Wersja XML