Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 marca 2017r.

 1. PDFNr XXXIII-186-17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r..pdf
 2. PDFNr XXXIII-187-17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 3. PDFNr XXXIII-188-17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opłaty targowej.pdf
 4. PDFNr XXXIII-189-17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf
 5. PDFNr XXXIII-190-17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf
 6. PDFNr XXXIII-191-17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.pdf
 7. PDFNr XXXIII-192-17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki.pdf
 8. PDFNr XXXIII-193-17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf
Wersja XML