Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 2 marca 2017r.

 1. PDFNr XXXII-177-17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r..pdf
 2. PDFNr XXXII-178-17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf
 3. PDFNr XXXII-179-17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.pdf
 4. PDFNr XXXII-180-17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach celem realizacji projektu „Poznajmy się” Polsko Czeski Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Dobrej, gmina Strzeleczki.pdf
 5. PDFNr XXXII-181-17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 6. PDFNr XXXII-182-17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf
 7. PDFNr XXXII-183-17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf
 8. PDFNr XXXII-184-17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2017”.pdf
 9. PDFNr XXXII-185-17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dobra na lata 2017-2023”.pdf
Wersja XML