Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 15 lutego 2017r.

 1. PDFNr XXXI-170-17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf
 2. PDFNr XXXI-171-17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowkowicach celem realizacji projektu zakupu środka transportu – średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akc.pdf
 3. PDFNr XXXI-172-17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf
 4. PDFNr XXXI-173-17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf
 5. PDFNr XXXI-174-17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf
 6. PDFNr XXXI-175-17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Strzeleczki.pdf
 7. PDFNr XXXI-176-17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Strzeleczki jest organem prowadzącym.pdf

 

 

Wersja XML