Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXX Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 stycznia 2017r.

 1. PDFNr XXX-162-17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r..pdf
 2. PDFNr XXX-163-17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 3. PDFNr XXX-164-17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela.pdf
 4. PDFNr XXX-165-17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy.pdf
 5. PDFNr XXX-166-17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2017 r..pdf
 6. PDFNr XXX-167-17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2017.pdf
 7. PDFNr XXX-168-17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Przedszkole na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej”.pdf
 8. PDFNr XXX-169-17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Moszna na lata 2008-2024”.pdf

 

 

Wersja XML