Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXIX Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 grudnia 2016r.

 1. PDFNr XXIX-153-16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf
 2. PDFNr XXIX-154-16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
 3. PDFNr XXIX-155-16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.pdf
 4. PDFNr XXIX-156-16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 5. PDFNr XXIX-157-16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 6. PDFNr XXIX-158-16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki.pdf
 7. PDFNr XXIX-159-16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf
 8. PDFNr XXIX-160-16 z 29.12.2016 w spr. zawier. porozum. dotycz. zasad prowadz. punktów katechetycznych.pdf
 9. PDFNr XXIX-161-16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki.pdf

 

 

Wersja XML