Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 7 grudnia 2016r.

  1. PDFNr XXVIII-152-16 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.pdf
Wersja XML