Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2016r.

 1. PDFNr XXVII-147-16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r..pdf
 2. PDFNr XXVII-148-16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 3. PDFNr XXVII-149-16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2016 rok.pdf
 4. PDFNr XXVII-150-16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.pdf
 5. PDFNr XXVII-151-16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.pdf

 

Wersja XML