Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 września 2016r.

 1. PDFNr XXV-132-16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r..pdf
 2. PDFNr XXV-133-16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r..pdf
 3. PDFNr XXV-134-16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Dobrej na wymianę pokrycia dachowego prezbiterium z blachy ocynkowej na pokrycie łupkiem budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jana.pdf
 4. PDFNr XXV-135-16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach na prace konserwatorskie – prace demontażowo-konserwacyjne części organowych, rekonstrukcja głosów organowych,.pdf
 5. PDFNr XXV-136-16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf
 6. PDFNr XXV-137-16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf
 7. PDFNr XXV-138-16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf
 8. PDFNr XXV-139-16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Strzeleczki.pdf
 9. PDFNr XXV-140-16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach.pdf
 10. PDFNr XXV-141-16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Strzeleczki oraz Gminą Dvorce w Republice Czeskiej.pdf
 11. PDFNr XXV-142-16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej.pdf

 

 

Wersja XML