Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 lipca 2016r.

L.p.

Nr uchwały:

W sprawie:

1.

XXIII/119/16

PDFNr XXIII-119-16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r..pdf

2.

XXIII/120/16

PDFNr XXIII-120-16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 r..pdf

3.

XXIII/121/16

PDFNr XXIII-121-16 z dnia 25 lipca 2016 r. wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Dobrej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf

4.

XXIII/122/16

PDFNr XXIII-122-16 z dnia 25 lipca 2016 r. wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Zielinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf

5.

XXIII/123/16

PDFNr XXIII-123-16 z dnia 25 lipca 2016 r. wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Strzeleczkach oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf

6.

XXIII/124/16

PDFNr XXIII-124-16z dnia 25 lipca 2016 r. wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Racławiczkach oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf

7.

XXIII/125/16

PDFNr XXIII-125-16 z dnia 25 lipca 2016 r. wyrażenia zgody na najem na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Strzeleczkach oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf

8.

XXIII/126/16

PDFNr XXIII-126-16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.pdf

9.

XXIII/127/16

PDFNr XXIII-127-16 z dnia 25 lipca 2016 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Strzeleczki programu „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora”.pdf

10.

XXIII/128/16

PDFNr XXIII-128-16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru stałych komisji Rady Gminy.pdf

Wersja XML