Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 czerwca 2016r.

 1. PDFNr XXII-115-16 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r..pdf
 2. PDFNr XXII-116-16 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2015 r..pdf
 3. PDFNr XXII-117-16 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok.pdf
 4. PDFNr XXII-118-16 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r..pdf
Wersja XML