Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXI Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2016r.

 1. DOCNr XXI-111-16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowe.doc
 2. PDFNr XXI-112-16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r..pdf
 3. PDFNr XXI-113-16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie opłaty targowej.pdf
 4. PDFNr XXI-114-16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf
Wersja XML