Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XX Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 kwietnia 2016r.

 1. DOCNr XX-106-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r..doc
 2. DOCNr XX-107-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.doc
 3. DOCNr XX-108-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.doc
 4. PDFNr XX-109-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Strzeleczki.pdf
 5. PDFNr XX-110-16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf
Wersja XML