Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XIX Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 17 marca 2016r.

 1. PDFNr_XIX-97-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.pdf
 2. PDFNr_XIX-98-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 3. PDFNr_XIX-99-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf
 4. PDFNr_XIX-100-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf
 5. PDFNr XIX-101-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Strzeleczki.pdf
 6. PDFNr_XIX-102-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Strzeleczki.pdf
 7. PDFNr_XIX-103-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2016”.pdf
 8. PDFNr_XIX-104-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Strzeleczki uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności pub.pdf
 9. PDFNr_XIX-105-16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Strzeleczki do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia dodatków wyrównawczych w okresie przejściowym.pdf

 

 

Wersja XML