Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 stycznia 2016r.

 1. PDFNr XVIII-91-16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2016.pdf
 2. PDFNr XVIII-92-16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Strzeleczki.pdf
 3. PDFNr XVIII-93-16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Strzeleczki.pdf
 4. PDFNr XVIII-94-16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Strzeleczki.pdf
 5. PDFNr XVIII-95-16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2016 r..pdf
 6. PDFNr XVIII-96-16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy.pdf

 

 

Wersja XML