Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 listopada 2015r.

 1. PDFNr XV-75-15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.pdf
 2. PDFNr XV-76-15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r..pdf
 3. DOCNr XV-77-15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Strzeleczkach na wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich przybudówek kościoła parafialnego p.w. Św. Marcina w Str.doc
 4. PDFNr XV-78-15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf
 5. PDFNr XV-79-15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf
 6. PDFNr XV-80-15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf
 7. PDFNr XV-81-15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf
 8. PDFNr XV-82-15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.pdf
 9. DOCXNr XV-83-15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.docx
 10. PDFNr XV-84-15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których gmina Strzeleczki jest organem prowadzącym.pdf
Wersja XML