Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XIV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 października 2015r.

  1. DOCXNr XIV-72-15 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016 r. - 2019 r..docx
  2. DOCNr XIV-73-15 z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Strzeleczki.doc

 

Wersja XML