Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2015r.

 1. RARNr XIII-65-15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r..rar
 2. PDFNr XIII-66-15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.pdf
 3. PDFNr XIII-67-15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r..pdf
 4. RARNr XIII-68-15 z dnia 24 września 2015 r.w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.rar
 5. DOCNr XIII-69-15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/213/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.doc
 6. DOCNr XIII-70-15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/214/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochron.doc
 7. DOCNr XIII-71-15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomników przyrody na terenie gminy Strzeleczki.doc
Wersja XML