Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 sierpnia 2015r.

 1. PDFNr XII-57-15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf
 2. DOCNr XII-58-15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.doc
 3. RARNr XII-59-15 z dnia 24 września w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.rar
 4. DOCXNr XII-60-15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydata na ławnika.docx
 5. DOCXNr XII-61-15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika.docx
 6. PDFNr XII-62-15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r..pdf
 7. DOCXNr XII-63-15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.z dnia w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzeleczki na lata 2015-2017.docx
 8. DOCXNr XII-64-15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Strzeleczki na rok 2015.docx

 

Wersja XML