Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XI Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 czerwca 2015r.

 1. DOCNr XI-50-15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.doc
 2. DOCNr XI-51-15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.doc
 3. PDFNr XI-52-15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.pdf
 4. PDFNr XI-53-15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
 5. PDFNr XI-54-15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.pdf
 6. DOCXNr XI-55-15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność gminy Strzeleczki.docx
 7. PDFNr XI-56-15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Strzeleczki odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r..pdf
Wersja XML