Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały X Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2015r.

 1. PDFNr X-44-15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf
 2. RARNr X-45-15 z dnia 28 maja 2017 r. w spr. zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.rar
 3. DOCXNr X-46-15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyboru stałych komisji Rady Gminy.docx
 4. DOCXNr X-47-15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych.docx
 5. DOCNr X-48-15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie odwołania oraz wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Strzeleczki do Związku Gmin „Aqua Silesia” z siedzibą w Głogówku.doc
 6. PDFNr X-49-15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej wykonania.pdf
Wersja XML