Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały IX Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2015r.

 1. DOCNr IX-38-15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy.doc
 2. DOCNr IX-39-15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.doc
 3. PDFNr IX-40-15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r..pdf
 4. DOCNr IX-41-15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.doc
 5. PDFNr IX-42-15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc.pdf
 6. DOCNr IX-43-15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy Strzeleczki.doc
   
Wersja XML