Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały VIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 marca 2015r.

 1. PDFNr VIII-28-15. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.pdf
 2. DOCNr VIII-29-15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.doc
 3. DOCNr VIII-30-15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/213/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.doc
 4. DOCNr VIII-31-15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/214/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.doc
 5. DOCNr VIII-32-15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/222/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.doc
 6. DOCNr VIII-33-15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.doc
 7. DOCNr VIII-34-15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.doc
 8. PDFNr VIII-35-15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki na rok 2015”.pdf
 9. PDFNr VIII-36-15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.pdf
 10. DOCNr VIII-37-14 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany składu stałej komisji Rady Gminy.doc
   
Wersja XML