Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały IV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 21 grudnia 2014r.

  1. DOCNr IV-6-14 z dnia 21 grudnia 2014r. w sprawie odwołania oraz wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Strzeleczki do Związku Gmin „Aqua Silesia” z siedzibą w Strzeleczkach.doc
Wersja XML