Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki

PDFunieważnienie postępowania 14.07.2017r..pdf

PDF01 SIWZ.pdf
DOC02 Zał. nr 1 do SIWZ - Wzór oferty.doc
DOCX03 Zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCX04 Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.docx
DOCX05 Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx
DOCX06 Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udziału.docx
DOC07 Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz robót.doc
DOCX08 Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.docx
DOC09 Zał. nr 11 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotów.doc
XLS11 Harmonogram rzeczowo-finansowy robót - załącznik do umowy.xls
PDF12 Ogłoszenie o Zamówieniu.pdf
RARARCHITEKTURA.rar
RARINSTALACJE ELEKTRYCZNE.rar
RARINSTALACJE SANITARNE.rar
RARINWENTARYZACJA.rar
RARKONSTRUKCJA.rar
RARODSTĘPSTWO i EKSPERTYZA P-POŻ.rar
RARPRZEDMIARY ROBÓT.rar
RARSPECYFIKACJE.rar
 

Wersja XML