Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP w Strzeleczkach

PDFUnieważnienie postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOdpowiedź Zamawiającego na zapytania do SIWZ.pdf

Gmina Strzeleczki ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu pożarniczego średniego typu dla potrzeb jednostki OSP Strzeleczki.

Szczegóły w poniższych plikach:

PDFOgłoszenie o zamówieniu NR 560115-N-2017.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx
DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-spełniania warunki udziału.docx
DOCzałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc
DOCzałącznik nr 7 do SIWZ _projekt_umowy.doc
DOCzałącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotów.doc


 

Wersja XML