Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP Strzeleczki- przetarg II

Gmina Strzeleczki ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach

PDFzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 19.09.2017r..pdf

Szczegóły w poniższych plikach:

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DN.11.09.2017R..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 582231.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx
DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-spełniania warunki udziału.docx
DOCzałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc
DOCzałącznik nr 7 do SIWZ _projekt_umowy.doc
DOCzałącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotów.doc
 

Wersja XML