Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miejscowości Moszna poprzez budowę wodociagu do Zamku w Mosznej oraz kanalizacji ściekowej miejscowości Moszna

Gmina Strzeleczki ogłasza przetarg nieograniczony na poprawę gospodarki wodno-ściekowej miejscowości Moszna poprzez budowę wodociagu do Zamku w Mosznej oraz kanalizacji ściekowej miejscowości Moszna

04.10.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawaidomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie nr 2.pdf

02.10.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawaidomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie nr 1.pdf

PDFInformacja z otwarcia z dn.22.09.2017r..pdf

Odpowiedzi na zapytania:

 1. PDFodpowiedź na pytanie 18.09.2017r..pdf
 2. PDFodpowiedzi na pytania z dnia 15.09.17r..pdf
 3. PDFodowiedzi na pytania zdn.15.09.17r. II.pdf
 4. PDFOdpowiedzi na pytania z dn.15.09.2017r. III.pdf
 5. PDFOdpowiedź na zapytanie z dnia 14.09.2017.pdf
 6. PDFOdpowiedź na zapytanie z dn.12.09.2017.pdf

Szczegóły w poniższych plikach:

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc.pdf

PDFSIWZ II.pdf Zmiana treści SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia.

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc

PDFSIWZ.pdf dokument nieaktualny

Kanalizacja Moszna - zakres robót: PDFMOSZNA_ZAKRES ROBÓT.pdf

Zakres robót obejmuje działki wymienione w Ogłoszeniu i SIWZ oraz w Decyzji Nr 2/Z/2017: PDFDecyzja 2-Z-2017.pdf

Załączniki do SIWZ

 1. załącznik nr 1a i 1b do SIWZ: 
  1. DOCFormularz ofertowy Zadanie nr 1 załącznik nr 1 a.doc
  2. DOCFormularz ofertowy Zadanie nr 2 załącznik nr 1 b.doc
 2. załącznik nr 2  do SIWZ: DOCZałącznik nr 2 do SIWZ gr.kapitałowa.doc
 3. załącznik nr  3 do SIWZ: DOCZałacznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy.doc
 4. załącznik nr 4 do SIWZ: DOCZałącznik nr 4 do SIWZ Oświadcczenie wykonawcy.doc
 5. załącznik nr  5a i 5 b do SIWZ:
  1. DOCZałącznik nr 5a do SIWZ wykaz osób.doc
  2. DOCZałącznik nr 5b do SIWZ wykaz osób.doc
 6. załącznik nr  6  do SIWZ: DOCzałacznik nr 6 do SIWZ wykaz robót.doc
 7. załącznik nr  7 a i 7b do SIWZ: DOCzałącznik nr 7a do SIWZ wzór umowy.doc DOCzałącznik nr 7b do SIWZ wzór umowy.doc
 8. załącznik nr  8 do SIWZ: PDFprzedmiar Wodociąg Moszna.pdf
 9. załącznik nr  9a, 9b, 9c, do SIWZ: 
  1. PDFprzedmiar kanalizacja Moszna .pdf;
  2. PDFprzedmiar kanalizacja Moszna roboty elektryczne.pdf
  3. PDFprzedmiar kanalizacja Moszna roboty drogowe.pdf
 10. załącznik nr 10 do SIWZ: PDFWodociag Moszna specyfikacja techniczna.pdf
 11. załącznik nr  11 do SIWZ: RARkanalizacja Moszna STWiOR.rar
 12. załącznik nr  12 a i b do SIWZ: 
  1. RARWodociąg Moszna projekt wykonawczy.rar;
  2. RARWodociąg Moszna projekt budowlany.rar;   
 13. załącznik nr 13a i 13 b do SIWZ: 
  1. RARkanalizacja Moszna PW.rar
  2. ZIPkanalizacja Moszna PB_Moszna.zip
 14. załącznik nr 14 do SIWZ: RARkanalizacja Moszna roboty drogowe.rar
 15. załącznik nr 15 do SIWZ: RARkanalizacja Moszna roboty elektryczne.rar
 16. załącznik nr 16 do SIWZ: RARkanalizacja Moszna geologia.rar
 17. załącznik nr 17 do SIWZ: RARkanalizacja Moszna geologia piezometry.rar

 

 

Wersja XML