Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 września 2017r.

PDFNr XXXVIII-219-17 z 28.09.2017 r. w spr. zm. budżetu gminy na 2017 r..pdf
PDFNr XXXVIII-220-17 z 28.09.2017 r. w spr. wprowadz. zm. w uchw. budżet. gminy na 2017 r..pdf
PDFNr XXXVIII-221-17 z 28.09.2017 r. w spr. udziel. poręcz. przez gm. Strzeleczki pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udziel. Zw.Gmin Aqua Silesia.pdf
PDFNr XXXVIII-222-17 z 28.09.2017 r. w spr. zmiany uchwały wieloletnij prognozy finansowej.pdf
PDFNr XXXVIII-223-17 z 28.09.2017 r. w spr. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.pdf
PDFNr XXXVIII-224-17 z 28.09.2017 r. w spr. przekszt. dotych. 6-letniej Szk. Podst. w Dobrej w 8-letnią Szk. Podst. w Dobrej.pdf
PDFNr XXXVIII-225-17 z 28.09.2017 r. w spr. przekszt. dotychczas. 6-letniej Szk. Podst. w Komornikach w 8-letnią Szk. Podst. w Komornikach.pdf
PDFNr XXXVIII-226-17 z 28.09.2017 r. w spr. przekszt. dotychczas. 6-letniej Szk Podst. w Racławiczkach w 8-letnią Szk. Podst. w Racławiczkach.pdf
PDFNr XXXVIII-227-17 z 28.09.2017 r. w spr. przekszt. dotychczas. 6-letniej Szk. Podst. w Strzeleczkach w 8-letnia Szk. Podst. w Strzeleczkach.pdf
PDFNr XXXVIII-228-17 z 28.09.2017 r. w spr. przekszt. dotychczas. 6-letniej Szk. Podstaw. w Zielinie w 8-letnią Szk. Podst. w Zielinie.pdf
 

Wersja XML