Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania nr 2: ,,Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – ciśnieniowa w m. Moszna gm. Strzeleczki” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

20.10.2017

PDFogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro

Dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania nr 2: ,,Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – ciśnieniowa w m. Moszna gm. Strzeleczki” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

DOC01 Zaproszenie do złożenia oferty nadzór kanalizacja.doc
DOC02 Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy kanalizacja Moszna.doc
DOC03 Załacznik nr 2 - Formularz oświadczenia kanalizacja Moszna.doc
DOC04 Załącznik nr 3 - Wykaz usług nadzór kanalizacja.doc
DOC05 Załącznik nr 4 - Wykaz osób nadzór kanalizacja.doc
DOC06 Załącznik nr 5 - Wzór umowy nadzór kanalizacja.doc

Dokumentacja techniczna:

PDFMOSZNA_ZAKRES ROBÓT.pdf
RARkanalizacja Moszna geologia.rar
RARkanalizacja Moszna geologia piezometry.rar
ZIPkanalizacja Moszna PB_Moszna.zip
RARkanalizacja Moszna PW.rar
RARkanalizacja Moszna roboty drogowe.rar
RARkanalizacja Moszna roboty elektryczne.rar
RARkanalizacja Moszna STWiOR.rar
 

 

Wersja XML