Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki

30.11.2017r.

PDFzawaidomienie o wyborze oferty.pdf
 

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania wykonawców.pdf

PDF01SIWZ.pdf
PDF02ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC03Zalacznik nr 1a do SIWZ- część nr I Zadanie A.doc
DOC04Zalacznik nr 1 b do SIWZ- część nr II Zadanie B.doc
DOCX05Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do SIWZ.docx
DOC06Zalacznik nr 3 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD.doc
DOC07Zalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
DOCX08Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - załacznik nr 5 do SIWZ.docx
DOCX09Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - załącznik nr 6 do SIWZ.docx
DOCX10zalacznik-nr-8-do SIWZ obiekty.docx
DOCX11Załącznik nr 9 do SIWZ ulice.docx
DOCX12załącznik nr 7 a wzór umowy ulice.docx
DOCX13załącznik nr 7 b wzór umowy obiekty.docx
DOCX14Załącznik nr 7 d do SIWZ Biblioteka.docx
DOCX15Załącznik nr 7c do SIWZ-GOK.docx

 

Wersja XML