Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XL Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017r.

PDFUchwała Nr XL 238-17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r..pdf

PDFUchwała XL 239-17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XL 240-17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.pdf

PDFUchwała Nr XL 241-17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje.pdf

PDFUchwała Nr XL 242-17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzeleczki na lata 2017-2020.pdf

PDFUchwała XL 243-17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi.pdf

Wersja XML