Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2018

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF01SIWZ.pdf
PDF01SIWZ.pdf
DOC02Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.doc
DOC03 Załącznik nr 2 do SIWZ wykaz dostaw.doc
DOCX04Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - załacznik 3 nr do SIWZ.docx
DOCX05Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - załącznik nr 4 do SIWZ.docx
DOCX06Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.docx
DOC07Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy.doc
PDF08ogloszenie o zamówieniu nr 634401-N-2017.pdf
 

Wersja XML