Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XLII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017r.

PDFUchwała Nr XLII-246-17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi adm., finans. i organizacji jednostek oświatowych gminy Strzeleczki.pdf
PDFUchwała Nr XLII-247-17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf
PDFUchwała Nr XLII-248-17 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gm. Strzeleczki na lata 2018-2022.pdf
PDFUchwała Nr XLII-249-17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki tej oplaty.pdf
PDFUchwała Nr XLII-250-17 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wys. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XLII-251-17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gm. Strzeleczki.pdf
 

Wersja XML