Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XLIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018r.

PDFUchwała Nr XLIII-252-18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-253-18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-254-18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-255-18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-256-18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-257-18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozw. Problemów Alkoh. oraz Przeciwdział. narkomanii dla Gm. Strzeleczki na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XLIII-258-18 z dbua 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-259-18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Streleczki na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XLIII-260-18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-261-18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych.pdf
 

Wersja XML