Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Ścigowie dla Gminy Strzeleczki wraz z drogą dojazdową.

Gmina Strzeleczki ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Ścigowie dla Gminy Strzeleczki wraz z drogą dojazdową".

PDFuniewazanienie postępowania 06.04.2018.pdf
 

PDFinformacja z otwarcia ofert 05.04.2018r..pdf

PDFodpowiedź na zapytania do SIWZ 30.03.2018.pdf

PDFSIWZ 30.03.2018.pdf

PDF01SIWZ 19.03.2018.pdf - nieaktualne
DOC02Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOC03Załacznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy.doc
DOC04Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadcczenie wykonawcy.doc
DOC05Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz osób.doc
DOC06Załącznik nr 2 do SIWZ gr.kapitałowa.doc
DOC07załacznik nr 6 do SIWZ wykaz robót.doc
DOC08załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy.doc

DOCXST-00_ogólna_strzeleczki.docx
PDFST-00_ogólna_strzeleczki.pdf
DOCXST-01_ogólnobudowlana_strzeleczki.docx
PDFST-01_ogólnobudowlana_strzeleczki.pdf
PDFST-02_branża elektryczna.pdf
DOCXST-03_tyt_drogi_Strzeleczki. 30.03.2018.docx
DOCST-03a Sieć wodociągowa.doc
PDFST-03a Sieć wodociągowa.pdf
DOCST-03b Kanalizacja sanitarna.doc
PDFST-03b Kanalizacja sanitarna.pdf
DOCST-03c Kanalizacja deszczowa.doc
PDFST-03c Kanalizacja deszczowa.pdf

ZIP09STWiOR załacznik nr 9 do SIWZ.zip - nieaktualne
ZIP10Przedmiary załącznik nr 8 do SIWZ.zip przedmiary nieaktualne

Aktualne przedmiary robót - zmiana 30.03.2018

PDF11. PSZOK_Strzeleczki_przedmiar_sieci_wod-kan.pdf
PDF12. PSZOK_Strzeleczki_przedmiar_sieci_elektryczne.pdf
PDF9.B. PSZOK_Strzeleczki_przedmiar_roboty_ogólnobudowlane_WARIANT 2.pdf
PDFPSZOK_STRZELECZKI_PRD_DROGI_2018-03-30.pdf
PDFPSZOK_Strzeleczki_wyposażenie_PRD_2018-03-30.pdf

ZIP11Projekt Wykonawczy załacznik nr 11do SIWZ.zip
ZIP12Projekt Budowlany załącznik nr 10 do SIWZ.zip
ZIP13Geologia załącznik nr 12 do SIWZ.zip
PDF14Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

Wersja XML