Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XLIV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 luty 2018r.

PDFNr XLIV-262-18 w spr. nadania nazwy ulicy w miejsc. Dobra.pdf
PDFNr XLIV-263-18 w spr.udziel. i rozmiaru zniżek nauczycielom.pdf
PDFNr XLIV-264-18 w spr. przyj. programu opieki na zwierz. bezdomnymi.pdf
 

Wersja XML