Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XLV Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 marzec 2018r.

PDFNr XLV-265-18 w spr. dofinans. modernizacji budynku Uniwers. Opolskiego — kopia.pdf
PDFNr XLV-266-18 w spr. dotacji dla par. Kujawy, renowacja organów.pdf
PDFNr XLV-267-18 w spr. zmian budżetu gminy na 2018 r..pdf

PDFNr XLV-268-18 w spr. podziału gm. Strzel. na okręgi wyborcze.pdf
PDFNr XLV-269-18 w spr. podziału gm. Strzel. obwody do głosowania.pdf
PDFNr XLV-270-18 w spr. Planu Odnowy Miejsc.Racławiczki.pdf
PDFNr XLV-271-18 w spr. Planu Odnowy Miejsc.Strzeleczki.pdf
 

Wersja XML