Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XLVI Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 11 kwietnia 2018 r.

PDFNr XLVI-272-18 w spr. zmian budżetu gminy na 2018 r..pdf
PDFNr XLVI-273-18 w spr. zmiany wpf.pdf
PDFNr XLVI-274-18 w spr. poboru opłaty za gosp. odpad..pdf
PDFNr XLVI-275-18 w spr. poboru podatku.pdf
 

Wersja XML