Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzeleczki w sprzęt ratowniczy z Funduszu Sprawiedliwości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Zapytanie cenowe PDFzapytanie cenowe.pdf
 
Szczegółowy opis zamówienia PDFzał. nr 1 szczegółowy opis zamówienia.pdf
 
Formularz ofertowy DOCZałącznik Nr 2 formularz ofertowy.doc
 
Wzór umowy PDFZałacznik nr 3 wzór umowy.pdf
 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców :

1.Odpowiadając na zapytania Wykonawców informujemy, iż Zamawiający nie przewiduje złożenia częściowej oferty na wybrane produkty.

2. Odpowiadając na zapytanie dotyczące uchwytów ( poz. 10 zapytania ) uchwyty w praktyce mają umożliwiać ich montaż na wielu konstrukcjach hełmu i umożliwiać montaż latarki typu M-fire 02 LED lub równoważnej.

Wersja XML