Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XLVIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 maja 2018 r.

PDFNr XLVIII-283-18 w spr. zmian budżetu gminy na 2018 r..pdf
PDFNr XLVIII-284-18 w spr. udzielenia pomocy finans. woj. opolskiemu.pdf
PDFNr XLVIII-285-18 w spr. zmiany uchwały wpf.pdf
PDFNr XLVIII-286-18 w spr. sprzed. w tryb. przetarg. nieruchom. stanow. wł. gm. Strzeleczki.pdf
PDFNr XLVIII-287-18 w spr. sprzed. w tryb. przetarg. ogranicz. nieruchom. stanow. wł. gm. Strzeleczki.pdf
PDFNr XLVIII-288-18 w spr.zaopin. proj. uchwałyRady Pow. Krapkowick..pdf
 

Wersja XML